Productes Automoció

Les aplicacions en els vehicles de passatgers, vehicles lleugers i pesats de mercaderies - Els maniguets per malls de cables, sensors del motor, el combustible i les línies de fre, tubs ...

Periflex NSG

Tub trenat de monofilment de Poliamida 6.6 negra.

Periflex PEPO

Tub trenat de monofilament de polièster negre i multifilament de polièster texturat i no texturat.

Periflex PEPO L

Tub composat de monofilament de polièster i de filats texturats de polièster.

Periflex PO

Tub trenat de monofilament de polièster, negre, gris o taronja.

Periflex PPS

Tub trenat de monofilament de PPS

Periflex PS

Tub trenat de monofilament de polièster, negre, gris o taronja.

Periflex PS V0

Tub trenat fet amb monofilament de polièster.

Periflex PT

Tub trenat de monofilament de polièster, negre, gris o taronja.

PLAD REFLECT

Braided open self closing sleeve made of combination of glass yarn, polyester monofilament and aluminium foil with paper backed adhesive tape along the edge