Productes Automoció

Les aplicacions en els vehicles de passatgers, vehicles lleugers i pesats de mercaderies - Els maniguets per malls de cables, sensors del motor, el combustible i les línies de fre, tubs ...

PLAD8

Tub obert teixit fet de fibres de polièster de monofilament i multifilament amb una cinta adhesiva a l'interior al llarg de la seva longitud.

PLAF1

Tub de teixit obert, amb superfície dividida, feta de fibres de polièster monofilament i multifilament.

PLAS7

Tub obert fet de monofilament i multifilament de polièster.

PLAS8 New Sizes

Tub obert teixit fet amb monofilament i multifilament de polièster.

Polycryl PAC

Tub de polièster trenat amb una impregnació d'acrílic. Es tracta d'una funda d'aïllament elèctric classe B disponible en dos graus de tensió.

Polycryl PAC10 AL

Tub trenat de polièster impregnat amb acrílic, que conté pigment d'alumini que reflecteix la calor

Revitex Conform A VSX75

Tub trenat de fibra de vidre recobert d'un cautxú de silicona especial, que permet ampliar al doble de la seva mida original.

Revitex Conform B VSX40

Tubs fets d'un cautxú de silicona recobert de trena de fibra de vidre especial, que permet expendir-se al doble de la seva mida original.

Revitex Sleeve AF

Tub trenat de fibra de vidre recobert amb una làmina d'alumini