Productes Automoció

Les aplicacions en els vehicles de passatgers, vehicles lleugers i pesats de mercaderies - Els maniguets per malls de cables, sensors del motor, el combustible i les línies de fre, tubs ...

Revitex V2G10

Tub trenat de fibra de vidre de doble paret tractat tèrmicament i imprenat amb vernís de silicona.

Revitex VHG10

Tub trenat de fibra de vidre de paret gruixuda, tractat tèrmicament i impregnat amb vernís de silicona.

Revitex VSC25

Tub fet d'un cautxú de silicona especial recobrint fibra de vidre trenada.

Revitex VSC25 AL

Tub recobert amb goma de silicona que conté pigments d'alumini reflectors de calor.

Revitex VSC40

Tub trenat de fibra de vidre recober amb cautxú de silicona especial.

Revitex VSCTE

Tubs trenats de fibra de vidre, de paret gruixuda, recoberts amb goma de silicona autoextingible.

Revitex VSCTE AL

Tubs trenats de fibra de vidre, de paret gruixuda, recoberta amb goma de silicona autoextingible. El cautxú de silicona conté pigments reflectors de calor d'alumini.

Revitex VSR HA

Trena de fibra de vidre de forma rodona impregnada amb vernís de silicona i recoberta amb una goma de silicona especial.

Revitex VSR10

Tub trenat de fibra de vidre impregnat amb vernís de silicones