Productes Automoció

Les aplicacions en els vehicles de passatgers, vehicles lleugers i pesats de mercaderies - Els maniguets per malls de cables, sensors del motor, el combustible i les línies de fre, tubs ...

Revitex Conform A VSX75

Tub trenat de fibra de vidre recobert d'un cautxú de silicona especial, que permet ampliar al doble de la seva mida original.

Revitex Conform B VSX40

Tubs fets d'un cautxú de silicona recobert de trena de fibra de vidre especial, que permet expendir-se al doble de la seva mida original.

Revitex Sleeve AF

Tub trenat de fibra de vidre recobert amb una làmina d'alumini

Revitex V2G10

Tub trenat de fibra de vidre de doble paret tractat tèrmicament i imprenat amb vernís de silicona.

Revitex VHG10

Tub trenat de fibra de vidre de paret gruixuda, tractat tèrmicament i impregnat amb vernís de silicona.

Revitex VSC25

Tub fet d'un cautxú de silicona especial recobrint fibra de vidre trenada.

Revitex VSC25 AL

Tub recobert amb goma de silicona que conté pigments d'alumini reflectors de calor.