Productes

Relats és el fabricant global de tubs aïllants elèctrics i tèrmics, fundes per protegir de l’abrasió i reduir el so, EMI i components reflectants de la calor i juntes resistents a la calor lliures d’amiant.