Periflex DURA PA

Tub trenat de fibres de multifilament de per-aramida.

  • Temperatura de treball: -40ºC a +200ºC  Pics de +400ºC
  • Lliure d’halògens
  • Alta força eqiovalent al pes. L’aramida és cinc vegades més forta que l’acer
  • Alta tenacitat / baix pes
  • Resistència a altes temperatures
  • Bona resistència química
  • Bona resistència als talls
  • Flexible