Periflex END FIT PS Thicker

Cinta ampla teixida de filaments de polièster amb tires adhesives acríliques al llarg de la vora.

  • Temperatura de treball: -40°C a +150°C (3000 h)  Pics a +175ºC (10 dies)
  • Lliure d’halògens
  • Bones propietats d’amortiment del so
  • Molt bona resistència a l’abrasió
  • Autoextingible.