Qualitat

El GRUP RELATS, juntament amb el personal que el forma, està dedicat a proveir solucions tècniques, productes i serveis que de forma continuada compleixin totes les expectatives dels nostres clients.

El nostre compromís és la satisfacció dels clients, subministrant els productes i/o serveis que necessiten, amb la màxima Qualitat i en el termini convingut.

El GRUP RELATS aposta clarament per la innovació constant,  pel desenvolupament de nous productes, serveis i tecnologia que assegurin el creixement i competitivitat futurs.

Tots tenim el compromís de cobrir les necessitats de cada client, ja sigui extern o intern per a tots els productes i serveis, sempre.

El model de relació entre els membres de l’empresa està basat en la honradesa i el treball en equip, amb un clar compromís per part de la Direcció del GRUP RELATS cap a l’optimització i manteniment d’un entorn de treball adequat.

La Direcció del GRUP RELATS estableix la Política de Qualitat d’acord amb el propòsit de la companyia, enfocada al compromís de complir els requisits legals i del client, i millorar contínuament els nostres processos, productes, serveis i la capacitació del nostre personal.

Es comunica la Política per desenvolupar una conscienciació i responsabilitat implicada de Qualitat de tots els treballadors del GRUP RELATS.

La Direcció del GRUP RELATS estableix uns Objectius de Qualitat quantificables, que, juntament amb la Política, han de ser revisats anualment per la seva continua adequació