Política mediambiental

Al Grup Relats impulsem l’harmonia entre les nostres plantes i el medi ambient, recolzem la seva protecció i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques i el nostre compromís per la millora contínua.

Ens comprometem no tan sols a complir amb la legislació vigent aplicable, si no a millorar constantment el nostre Sistema de Gestió Mediambiental.

Exigim als nostres proveïdors que tots els productes lliurats han de complir amb les especificacions governamentals de seguretat, materials d’ús restringit, tòxic o perillós, així com les elèctriques i electromagnètiques aplicables tant al país d’origen com al de destí.

Avaluem i tenim en compte els possibles aspectes ambientals des de l’inici de la planificació de productes i processos.

Seguim instruccions per a seleccionar, valorar i reciclar els residus que produïm.

Millorem sistemàticament els nostres embalatges, interns i externs, perquè siguin més barats i reciclables.

Actuar de forma respectuosa amb el medi ambient és responsabilitat de cada col·laborador. És tasca continua de l’equip directiu promoure la consciència i responsabilitat cap al medi ambient a tots els nivells.