Relats Group col·labora en la lluita contra l’expansió del Covid-19 col·labora amb la impressió 3D d’EPI’s i recanvis per a respiradors

Davant la situació crítica mundial causada per la pandèmia del coronavirus, Relats Group reforça el seu compromís social fabricant peces mitjançant impressió 3D per col·laborar en la lluita contra l’expansió del Covid-19.

La iniciativa l’han promogut un grup de treballadors de la planta de Relats Caldes-HQ que s’han posat en contacte amb diferents  grups organitzats de suport als centres sanitaris de Catalunya a través de les xarxes socials.

Actualment, l’ajuda es fa en dues vies diferenciades: una és la impressió 3D d’EPI’s i l’altra la de recanvis per a respiradors. La primera línia, EPI’s, inclou la impressió 3D d’obra-portes i viseres de protecció per als professionals sanitaris. Aquesta línia l’està gestionant la nostra companya Alba Miralles, Quality & Environmental Engineer de Relats Caldes, que està en contacte directe amb el grup “Coronavirus Makers” de l’àrea de Barcelona.  L’objectiu és poder distribuir part d’aquests EPIs a través d’aquesta xarxa a diferents centres sanitaris de la nostra àrea i l’altra part a les residències de gent gran de l’entorn de Caldes.

La segona línia d’ajuda en que s’està treballant és en la impressió 3D de recanvis per a respiradors, la utilitat clínica dels quals ha estat validada per l’Hospital Parc Taulí (Sabadell). Aquesta línia està liderada pel nostre company Giuseppe Guerrero, Process Engineer de Relats Caldes, que en contacte amb l’empresa Intech 3D han pogut definir les peces que Relats podrà imprimir i que, posteriorment, seran distribuïdes a diversos centres hospitalaris a través del Col·legi de Metges de Barcelona.

Per a la impressió 3D de totes aquestes peces s’ha posat en marxa la tecnologia d’impressió 3D de les instal·lacions de Relats Caldes com la impressora personal d’en Giuseppe, que estan en funcionament les 24 hores del dia per poder fabricar la màxima quantitat de peces possible.

Paral·lelament, Relats està col·laborant activament en diversos projectes que algunes empreses del sector han posat en marxa amb l’objectiu de desenvolupar la fabricació de material tèxtil sanitari que pugui ajudar als professionals mèdics. Aquesta acció l’està gestionant l’Oriol Farró, Textile Development Engineer de Relats Group, en contacte directe amb Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya) i l’UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). Relats aporta a aquests projectes els coneixements del sector del seus professionals i tota la tecnologia tèxtil utilitzada en la fabricació habitual dels seus productes de teixit tècnic industrial.

Relats recolza tots aquests projectes i vol reconèixer especialment al grup de treballadors de diferents àrees de l’empresa, com enginyeria de procés, qualitat i seguretat, IT, màrqueting i R+D+I, per la seva iniciativa i implicació en l’ajuda solidària i activa en aquesta situació de crisi sanitària que estem patint.

30
Mar