Missió i Visió

A Relats ens dediquem a desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions tècniques per a la protecció tèrmica, elèctrica, mecànica i electromagnètica d’elements situats especialment en entorns d’alta temperatura, assegurant la nostra competitivitat a través de la innovació i la millora contínua. El motiu de tot això és cobrir de forma creixent les necessitats i expectatives dels nostres clients, accionistes, treballadors i de la societat en general, amb sensibilitat mediambiental i col·laborant amb els nostres proveïdors.

Visió

A Relats fabriquem productes que s’identifiquen pels seus nivells de qualitat, amb processos homogeneïtzats a les nostres diferents plantes. Treballem amb transparència i honestedat i som equips de persones compromeses en el projecte de l’empresa, fortament motivades i amb un marcat dinamisme, capaces d’aprendre i d’ensenyar permanentment, amb un alt to vital. Liderem a través de l’exemple, amb alts nivells d’exigència personal. Apostem per la preservació del medi ambient en els nostres processos de producció i busquem les oportunitats de negoci que ens brinda un món canviant. Entenem la forma de treballar dels nostres socis, companys i clients d’altres cultures perquè tenim clara la realitat del món globalitzat d’avui al qual volem servir i per al qual treballem.