Missió

La Missió del GRUP RELATS és satisfer adequadament les necessitats de cada mercat i les expectatives dels seus clients, mitjançant les activitats de Desenvolupament, Producció i Comercialització  de tubs aïllants elèctrics i tèrmics flexibles amb substrat tèxtil, fundes de protecció mecànica i reducció del soroll, components per la protecció electromagnètica i barrera tèrmica, juntes. Aconseguint una rendibilitat adient i millorant contínuament l’especialització, la pròpia posició competitiva respecte a la competència, contribuint al desenvolupament de les persones que integren la Companyia, i en sintonia amb l’entorn social i respecte al Medi Ambient.

Es tracta, doncs, de satisfer les expectatives i necessitats de: Clients, Personal , Accionistes i Comunitat social (veïns i associacions), Proveïdors, Autoritats (legals, locals, administratives), i en general totes aquelles que siguin parts interessades al nostre negoci.