Periflex PS RW

Tub trenat de monofilament de polièster.

  • Temperatura de Treball: -40ºC a +150 ºC
  • Lliure d’halògens
  • Bona resistència química
  • Molt bona resistència a l’abrasió
  • Autoextingible
  • Rati d’expansió 1:2