Política mediambiental

Al GRUP RELATS, impulsem l’harmonia entre les nostres plantes i el medi ambient, recolzem la seva protecció i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques i el nostre compromís per la millora contínua.

Ens comprometem no tan sols a complir amb la legislació vigent aplicable, si no a millorar constantment el nostre Sistema de Gestió Mediambiental així com altres requisits.

Exigim als nostres proveïdors que tots els productes lliurats han de complir amb les especificacions governamentals de seguretat, materials d’ús restringit, tòxic ó perillós, així com les elèctriques i electromagnètiques aplicables tant al país d’origen com al de destí.

Avaluem i tenim en compte els possibles aspectes ambientals des de l’inici de la planificació de productes i processos.

Seguim instruccions per a seleccionar, valorar i reciclar els residus que produïm.

Millorem sistemàticament els nostres processos per fer-los més eficients i productius i, així, mitigar el impacte ambiental.

Obrim noves plantes productives cada dia més a prop dels nostres clients per tal de millorar el servei i reduir la petjada de carboni logístic del grup.

Actuar de forma respectuosa amb el medi ambient és responsabilitat de cada col·laborador. És tasca continua de l’equip directiu promoure la consciència i responsabilitat cap al medi ambient a tots els nivells.

Informe EINF 21